Redexim - producent van machines voor sportvelden

Werktuigen voor gravel tennisbanen

Redexim BV
Kwekerijweg 8
3709 JA Zeist

Tel.: 030-6933227
verti-drain@redexim.com

Stappen voorjaarsonderhoud waarbij de lengtelijnen blijven liggen

Uitgaande van een na de vorst opgedooide baan, waar de lijnen hoog liggen.

Stap 1

Alle lijnen, parallel aan het net (baseline en serviceline), verwijderen.

Stap 2

Alle lengtelijnen met lichte trilplaat, met daaronder een 10cm brede strip van 3mm, aftrillen zodat deze al op de uiteindelijke diepte komen te liggen.

Stap 3

In de lengterichting met de Rubber Gravelschaaf met diepteinstelling de vervuilde toplaag 2,5mm diep afschaven in ruggen.

Stap 4

Afgeschaafde gravel op hoopjes verzamelen met de Verzamelbak.


Rubber gravelschaaf met diepte-instelling
 
Verzamelbak
 
Verzamelbak

Stap 5

Afvoeren van gravel.

Stap 6

Het eggen 1,5cm diep met de Baaneg met diepte-instelling, in de lengterichting.

Stap 7

Met de Wrikbalk de hoeken eggen en desgewenst en waar nodig, de strook vlak langs de lijnen.


Baaneg met diepte-instelling
 
Wrikbalk
 
Wrikbalk

Stap 8

Egaliseren met de Egalisatiebalk 3m breed over de lijnen heen.

Stap 9

Nieuw gravel opbrengen.

Stap 10

Egaliseren van de nieuwe gravel met de Egalisatiebalk 3m breed.

Stap 11

Afwerken met de Rubberrei manual en de Rubberrei getrokken + sleepnet.


De egalisatiebalk wordt schuin achter de
tractor gehangen
 
 
 
Rubberrei manual
 
 
 
 
De Rubberrei wordt met een touw aan
één kant scheef (ca. 30°) naar voren
getrokken, waarbij door rondjes te rijden
de steentjes naar het midden rollen

Stap 12

Belijning service- en baselines aanbrengen + aftrillen.

Stap 13

Netpalen bevestigen + netten ophangen.

Stap 14

Afstrooien met gravel en naslepen met de Rubberrei manual en de Rubberrei getrokken.

Stap 15

Sproeien en walsen.

 

« Voorjaarsonderhoud zonder lijnen «     » Dagelijks, wekelijks en periodiek »
Redexim - producent van machines voor sportvelden